بازگشت به صفحه اصلی

برای استفاده از دانلودر محتوای یوتیوب مراحل زیر را انجام دهید

  1. با توجه به فیلتر بودن یوتیوب از سایت جانبی استفاده شده که محتوا از آنجا بارگذاری می شود
  2. لینک صفحه ویدیو را در باکس مربوطه وارد کنید و منتظر باشید تا کامل بارگذاری شود